Huomaan kuinka mies nuokkuu junassa, kun tulemme Helsinkiin. Lähden kohti ovea, ja mietin miltä hänestä mahtaa tuntua herätä ja huomata, että juna onkin paluumatkalla lähtöpisteeseen. Toinen matkustaja sanoo ääneen ajatukseni – pitäisikö hänet herättää? Tunnistan itsessäni halun olla puuttumatta tilanteeseen, olla välittämättä ja kiirehtiä eteenpäin.

Myötätunto kuitenkin edellyttää, että välitämme. Se rakentuu ainakin kolmesta elementistä. Tarvitaan

1) hereillä oloa ja huomaamista

2) taitoa kytkeytyä toisen tunnetilaan eli empaattista resonanssia ja

3) toimintaa – halua toimia toisen hyväksi ja vähentää toisen kärsimystä.

Myötätunto on enemmän kuin empatia

Käsitteinä myötätunto ja empatia ovat lähekkäisiä ja osin päällekkäisiä. Tutkijoilla on erilaisia näkökulmia käsitteisiin. Myötätunnon ajatellaan olevan yleisesti vielä enemmän kuin empatiakyky. Empaattinen resonanssi (affektiivinen empatia) mahdollistaa kyvyn samaistua toisen tunteeseen ja tilanteeseen. Kognitiivinen empatia auttaa ymmärtämään ja tunnistamaan mentaalisesti eli ajattelun tasolla toisen tilannetta.

Erityisesti auttamistyössä, ja miksei myös kollegan tai läheisen hankaluutta kohdatessa, voi syntyä emotionaalista stressiä. Toisen hankala tunne tuottaa ahdistusta myös itselle. Englanniksi tälle on termi compassionate with.  On luonnollista, että silloin voi syntyä tarve vetäytyä, olla näkemättä tai reagoimatta, ja näin suojella itseä.

Myötätunto auttaa säilyttämään yhteyden toiseen

Myötätunto on empatiaa laajempi käsite. Sen voima piilee kyvyssä ottaa vastaan toisen tunnetila, sietää toisen hankalia tunteita.  Silloin voi osoittaa lämpöä, välittämistä, myötätuntoa toiselle (compassionate for) ja myös itselle. Se vähentää samaistumista tunteeseen, auttaa säilyttämään yhteyden toiseen ja kannattelee tilanteessa niin itseä kuin toista. Tämä on myös taito, jota voi harjoitella.

Myötätunto näyttäisi ohjaavan auttamiseen ja yhteistyöhön sekä toimivan suojaavana tekijänä stressiä tuottavissa hoitotilanteissa. Tutkimukset myös viittaavat siihen, että myötätunto aktivoi eri aivojen alueita kuin emotionaalista stressiä tuottava empatian kokemus.

Toisen kivun kanssa oleminen koskettaa myös itseä

On hyvä tunnistaa, että hetkinä jolloin annamme myötätunnolle tilaa ja olemme läsnä toisen kokemukselle, saatamme pelätä joutuvamme toisen tai omien tunteiden kaappaamaksi. Se on inhimillistä ja on tärkeää tunnistaa omia voimavaroja. Toisen kivun kanssa oleminen koskettaa myös itseä. Myötätunnon antaminen tai yhtä lailla sen vastaanottaminen voi synnyttää pelkoa heikkoudesta, mielikuvaa alistumisesta tai tunnetta, että muut voivat käyttää sinua tai tilannetta hyväksi.

Kun pysyy tietoisena siitä, mitä kokee ja kohtaa, alkaa huomata mitä tarvitsee palautuakseen ja ladatakseen omaa jaksamista. Tärkeä kysymys on, mitä auttajan roolissa tarvitset pitääksesi huolta omasta hyvinvoinnistasi. SuPer-lehdessä 5/2019 Leena oli toimittajan haastateltavana, kuinka itsemyötätunto auttaa hoitajaa jaksamaan arjessa (Ihana, riittävä minä -artikkeli  s. 54-57).

Miten sinä valitset?

Mindfulness-toimijoita syytetään toisinaan omaan itseen käpertymisen vahvistamisesta. Kieli ja harjoitukset kuulostavat kovin minä-keskeisiltä, kun puhutaan pysähtymisestä ja olemisesta, hyvinvoinnista itselle. Epäilemättä sitäkin tarvitaan – harjoitukset tukevat omaa palautumista. Mutta toivottavasti eivät jää vain siihen. Maailma tarvitsee yhä enemmän tietoisia kanssakulkijoita, viisaita valintoja itsen, toisen ja yhteisen maailman hyväksi – myötätunnon kolmatta askelta eli toimintaa.

Minäkin päätin toimia. Käännyin takaisin ja kopautin kevyesti olkapäähän nukkuvaa nuorta miestä, joka herää hämmentyneenä. Hetken päästä hän hymyilee. Jatkan matkaani, ja asemalla hän juoksee vielä perääni kiittämään. Välittäminen oli pieni teko, mutta sen merkitys kantoi pitkälle myös minun päivääni.

Kiinnostuitko?

Seuraava itsemyötätunnon 8-viikon ohjelma (Mindful Self-Compassion) alkaa 17.9.19

Lue lisää:

Ekman Paul 2010. Taxonomy of Compassion. Greater Good Magazine

Gilbert Paul et al. 2010.  Fears of compassion: Development of three self-report measures, The British Psychological Societ

IllingSean: Mindfulness meditation in America has a capitalism problem

Rockman and  Collins in Mindful.org 8/2019: Has Mindfulness Become Too Self-Involved?

Singer Tanya, Klimecki Olga 2014.  Empathy and compassion. Current Biology. Volume 24, Issue 18, 22 September 2014, Pages R875-R878

Strauss et al 2016. What is compassion and how can we measure it? A review of defenitions and measures. Clinical Psychology Review Volume 47, July 2016, Pages 15-27.