Loading...

Myötätunto saa aikaan hyvää

Tutkimukset kertovat, että myötätunnon kokeminen työssä vahvistaa yksilön sitoutumista työhönsä ja organisaatioon. Myötätuntoisen kulttuurin kasvattaminen kannattaa. Se on yhteydessä hyvinvointiin ja aikaansaamiseen työssä, vuorovaikutuksen laatuun, työilmapiiriin ja paremmin toimiviin tiimeihin. Myötätuntotaidot antavat hyödyllisiä itsesäätelyn välineitä, kasvattavat itsetuntemusta, tunnetaitoja ja vahvistavat myönteisiä tunteita. Myötätunto heijastuu myönteisesti sekä itseohjautuvuuteen että yhteyden kokemiseen toisten kanssa.

Itsemyötätunto tukee taitoa tehdä tietoisia ja vastuullisia valintoja itsen ja muiden hyväksi.  Tärkeä tekijä on osata johtaa omaa mieltään, energiaansa ja resurssejaan. Myötätuntoinen asenne itseen kasvattaa resilienssiä – taitoa toimia ja palautua haastavissa tilanteissa ja löytää omia voimavaroja.

Hyvinvointia ja tasapainoa -valmennus: työelämään sovitettu 6 viikon itsemyötätuntotaitojen valmennus (6 x 2 t)

Itseen kohdistuva myötätunto (mindful self-compassion)  on uusi tutkimuspohjainen lähestymistapa hyvinvointiin sekä tunnetaitojen ja ihmissuhteiden vahvistamiseen. Myötätuntotaidot lisäävät mm. resilienssiä eli taitoa toimia ja palautua haastavissa tilanteissa sekä auttavat löytämään omia tapoja vahvistaa tasapainoa ja henkistä hyvinvointia työssä.

Voimavaraspiraali

Voimavaraspriraali on TaitoBa Housessa kollegoidemme kanssa kehitetty valmennusten kokonaisuus yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin tueksi. Kokonaisuus pohjaa ratkaisukeskeisyyteen ja positiivisen psykologian tutkimustietoon sekä  vahvaan kokemukseemme siitä, miten hyvinvoinnin kasvava kehä käytännössä saadaan liikkeelle.  Voimavaraspiraalissa osallistujat  innostuvat ottamaan

Tutustu:

Yhteistyötahojamme mm.

  • Amialife Oy
  • Espoon sivistystoimi
  • Ikäinstituutti
  • Laidback Productions Ltd/Aleksi Litovaara
  • Talentia
  • Tampereen kaupunkiseudun kehittämispalvelu Osake
  • Tampereen kesäyliopisto
  • Ulkoministeriö
  • yhteistyö CoPassion -hankkeen kanssa