Onko haaveesi auttaa muita (ja itseäsi) voimaan paremmin? Kutsuuko sinua mahdollisuus ohjata mindfulness- ja myötätuntotaitoja erilaisille ryhmille tai yksilöille sekä luoda uutta suuntaa omalle työllesi.

Ohjaajaoulutus kasvattaa valmiuksiasi tukea hyvinvointia mindfulnessin ja myötätunnon keinoin.

”Valtavan paljon kiitoksia voimaannuttavasta koulutuksesta, lämmöstä ja asiantuntijuudesta millä olette prosessia ohjanneet. Itsemyötätunto on teistä ”valunut” kokemuksellisesti omaan mieleen. On ollut turvallista kasvaa ohjaamiseen kannsanne.” (Tiina)

TaitoBan myötätuntopainotteinen mindfulness-ohjaajakoulutus antaa sinulle tukevan pohjan toimia mindfulness-ohjaajana sekä erinomaiset valmiudet soveltaa mindfulnessia ja itsemyötätunnon elementtejä erilaisten ryhmien ja yksilöiden kanssa.  Pidetty koulutus tukee sinun yksilöllistä kasvua ohjaajuuteen, antaa välineitä ohjaajan työhön ja syventää mindfulness- ja itsemyötätunnon osaamistasi itsesi ja muiden hyväksi.

Koulutuksessa vahvistat ja syvennät taitoasi toimia ohjaajana  

Ohjaajaksi kasvu on prosessi, jossa löydät omaa ääntäsi ja tapaasi toimia monenlaisissa tilanteissa yksilöiden ja ryhmien kanssa. Läsnäolo- ja myötätuntotaitojen harjoittaminen ja omakohtainen kokemus mindfulness-valmennuksen prosessista on ohjaamisen perusta. Koulutuksen aikana pääset harjoittelemaan ohjaamisen taitoja monipuolisesti turvallisessa ympäristössä ja saat tueksi työnohjausta. Tiedollinen syventyminen koulutuksen teemoihin vahvistaa osaamistasi.

Kiireisen arjen keskellä ehkä merkittävintä mitä voit itsellesi antaa, on oman harjoittelusi syventäminen ja lempeän yhteyden vahvistaminen itseen. Silloin kuulet myös omia tarpeitasi. Itsemyötätunto, tunnetaidot ja omien tunteiden kuuntelu sekä niiden arvostaminen tukee omaa henkistä kasvua. Läsnäolosta käsin syntyy myös omannäköinen ohjaus ja luottamus omaan tapaan toimia ohjaajana.

Myötätuntopainotteisen ohjaajakoulutuksen myötä saat valmiuksia soveltaa mindfulnessia ja itsemyötätunnon taitoja omassa työssäsi taitavasti osallistujia tukien sekä ohjata mindfulness- ja itsemyötätunnon teemoja monenlaisissa konteksteissa. Tueksi saa kouluttajatahon materiaaleja.

“Ohjaajakurssi tarjosi erinomaiset eväät omaa ohjaajuutta varten: monipuoliset tiedolliset ja taidolliset kyvyt sekä mahtavan vertaisverkoston. Koulutus sopii henkilölle, joka haluaa syventää omaa mf-osaamistaan ja saada taidot myös jakaa osaamista eteenpäin. (Kati)

Koulutuksen erityispiirteenä on myötätuntotaitojen painotus

Myötätuntopainotteisen mindfulness-ohjaajakoulutuksen prosessi rakentuu 11 lähipäivästä.

Lähipäivissä olemme sekä tiedon että kokemusten äärellä. Myötätuntopainotteisen ohjaajakoulutuksemme erityisenä piirteenä on läsnäoloon pohjautuvan itsemyötätunnon taidot (Mindful Self-Compassion). Itsemyötätunto on tunnelähtöinen elementti, joka auttaa herättämään lämmintä ja myötäelävää suhdetta itseen. Pääset harjoittelemaan ja kokemaan sen merkityksellisyyttä.

Lisäksi hyödynnämme ratkaisukeskeistä näkökulmaa sekä positiivisen psykologian tieteellistä tutkimusta ja sovelluksia hyvän elämän rakentamiseksi. Nämä näkökulmat syventävät harjoituksia, rikastavat  sisältöteemoja sekä ohjaajan tieto-taitoa.

Ratkaisukeskeisyys on myönteinen lähestymistapa, joka luo arvostavaa vuorovaikutusta ja ei-tietämisen -tilassa olemista. Huomio suuntautuu ihmisen ja tilanteen ainutlaatuisuuteen, voimavaroihin ja vahvuuksiin. Tämä tukee hyvin mindfulness-asennetta. Mindfulness–asenteen vahvistuessa myönteiset tunteet ja luovempi ajattelu saavat lisää tilaa. Elämän mielekkyys ja energisyys kasvavat.

Suosittelen lämpimästi TaitoBan mf-ohjaajakoulutukseen osallistumista kaikille ja erityisesti niille, jotka kokevat myötätuntoisen lähestymistavan omakseen. (Pauliina)

Monipuolinen työskentely ja yhdessä oppiminen syventää osaamistasi. Prosessi sisältää: 

 • yhteistä ja omaa oppimista sekä kasvua tukevat lähipäivät, mukana hiljaisuuden retriitti (pe-la)
 • oman mindfulness- ja itsemyötätunnon harjoittelun syventämistä ja vahvistamista kokemuksellisesti
 • henkilökohtainen kehittyminen sekä ohjauksellinen keskustelu omista tavoitteista, toiveista ja vahvuuksista 
 • ohjaajuuteen kasvua, ohjausharjoittelua oman mindfulness-ryhmän/yksilöiden kanssa ja tähän työnohjausta
 • soveltaminen omassa toimintaympäristössä ja kaksi kirjareflektiota
 • ohjaamisen harjoittelua koulutuspäivissä: mindfulness-harjoitukset ja itsemyötätuntoa vahvistavia harjoituksia, itseä kiinnostava tieto-osuus
 • vertaisryhmän kanssa tapaamiset
 • oppimispäiväkirja
 • lopputyö: reflektio omasta kasvusta ohjaajaksi ja mindfulness-ryhmän ohjaamisesta.

Lähijaksojen ajankohdat, päivän aikataulu klo 9-16

 • 4.-5.10.24
 • 9.11.24
 • 29.11.24
 • 11.1.25
 • 7.-8.2.25 (retriitti)
 • 7.3.25
 • 5.4.25
 • 16.-17.5.25

Ohjaaja -koulutuksen teemoja 

 • Mindfulness-ryhmien ohjaaminen ja ohjauksen periaatteet. Ohjaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä.
 • Myötätuntotaidot ja itseen kohdistuva myötätunto omana ja ohjauksen taitona
 • Oma kasvu ohjaajaksi – “oman äänen löytäminen” ohjaajana
 • Mindfulness, kehollisuus ja liike
 • Miten ohjaan tunnetaitoja osana mindfulnessin ja itsemyötätunnon taitoja
 • Ohjauksen näkökulma ja mindfulnessin keinot eri teemoissa: stressi ja työuupumus, masennus, traumat, kivut
 • Eri kohderyhmät ja elämänvaiheet: mindfulness ja lapset, nuoret, vanhemmuus, työikäiset, iäkkäät (painotuksista sovitaan mielenkiinnon pohjalta)
 • Sovellukset työelämään
 • Oman harjoittelun ja hiljaisuuden merkitys, retriitti
 • Vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Lopputöiden opit ja askeleet eteenpäin

Muutokset mahdollisia.

Sopiiko koulutus minulle?

Oma kiinnostus ja halu syventää tietoisen läsnäolon ja itsemyötätunnon taitoja on hyvä lähtökohta. Koulutus soveltuu esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille ja myös muulta pohjalta tuleville. Tärkeää ja hyödyllistä on kokemus asiakas-/ ihmissuhdetyöstä sekä oma tietoisen läsnäolon ja itsemyötätunnon harjoittelu. Jos mietit sopisiko koulutus sinulle, ota yhteyttä, niin jutellaan lisää. Ohjaajuuteen on monia polkuja.

Prosessia luotsaavat kokeneet ja osaavat kouluttajat

Leena Rasanen Sosiaalipsykologi, mindfulness- ja Mindful Self-Compassion -opettaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, valmentaja, työnohjaaja.

Mari Juote FM, mindfulness- ja Mindful-Self-Compassion -opettaja (sertifioitu), ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja ja kognitiivisen lyhytterapeutin opinnot.

Tiimissämme on mahtava määrä osaamista ja kokemusta mindfulnessin ja itsemyötätuntotaitojen sitoutuneesta harjoittamisesta omassa elämässä, ohjaamisesta ja kouluttamisesta erilaisissa konteksteissa sekä ammattilaisten valmentamisesta ohjaustyöhön. Olemme itse kouluttautuneet ja kouluttaudumme jatkuvasti mindfulnessin ja itsemyötätunnon teemoissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Olemme toteuttaneet lukuisia avoimia koulutuksia sekä lyhyitä ja pitkiä räätälöityjä oppimisprosesseja yrityksiin ja työyhteisöille. Mindfulness ja läsnäoloon pohjautuvat itsemyötätunnon taidot ovat myös osana työnohjauksia ja muita valmennuksiamme.

Leena ja Mari vastaavat ohjaajakoulutuksen prosessista ja kokonaisuudesta. Molemmilla on myös aikuiskoulutuksen pedagoginen pätevyys. Muina kouluttajina sosiaalipsykologi, psykoterapeutti ja positiivisen psykologian asiantuntija Krisse Lipponen sekä mahdollisesti muita vierailevia asiantuntijoita.

Hinta: yksityishenkilöille 2880 € (sis. alv 24 %) ja yrityksille 2880 € + alv 24%. Maksu kerralla tai neljässä erässä. Yksityishenkilöt voivat maksaa myös kuukausittain 335 € x 9 (sis alv 24%). Ensimmäinen erä maksetaan ennen koulutuksen aloitusta 10/2024. Retriitin majoitus- ja ruokailukulut eivät sisälly hintaan.

Peruutusehdot: Jos koulutus peruutetaan 4.10.24 ilmoittautumisen jälkeen, tai keskeytetään, maksetaan koulutus kokonaisuudessaan. Poikkeuksena on lääkärintodistuksella osoitettu sairastuminen.

Hae koulutukseen 4.10.2024 mennessä sivun lopussa olevalla lomakkeella. 

Paikka:  Lähijaksot ovat TaitoBan tiloissa Helsingin keskustassa. Voit osallistua päiviin tarvittaessa myös etäyhteydellä zoomin kautta. Hienoa, jos pääsääntöisesti olet lähijaksoilla paikan päälle. Retriitti toteutetaan lähitoteutuksena.  Retriitin paikka ilmoitetaan koulutuksessa. 

TiedustelutLeena Rasanen tai Mari Juote   > Lue lisää Leenasta ja Marista

Lue, mitä valmistuneet ohjaajat kertovat:

 • Valtavan paljon kiitoksia voimaannuttavasta koulutuksesta, lämmöstä ja asiantuntijuudesta millä olette ohjanneet. Itsemyötätunto on teistä ”valunut” kokemuksellisesti omaan mieleen. On ollut turvallista kasvaa ohjaamiseen kannsanne. – Tiina Haapasalo.
 • Ohjaajakurssi tarjosi erinomaiset eväät omaa ohjaajuutta varten: monipuoliset tiedolliset ja taidolliset kyvyt sekä mahtavan vertaisverkoston. Koulutus sopii henkilölle, joka haluaa syventää omaa mf-osaamistaan ja saada taidot myös jakaa osaamista eteenpäin. – Kati Heikinheimo
 • Suosittelen lämpimästi TaitoBan mf-ohjaajakoulutukseen osallistumista kaikille ja erityisesti niille, jotka kokevat myötätuntoisen lähestymistavan omakseen. – Pauliina Savolainen
 • Suosittelen kaikille esimiehille ja johtajille, jotka haluavat johtaa ihmisiä ja muutoksia paremmin.– Marjut Joensuu
 • Koulutus oli erittäin onnistunut, kompakti kokonaisuus. Antia voi soveltaa monella tavalla. – Elli Sairanen
 • Mf-ohjaajana kehittyminen on ollut prosessi, jota on jouduttanut perehtyminen kirjallisuuteen, valmennusmateriaalin tekeminen, ohjattujen harjoituksien kuunteleminen ja aukikirjoittaminen, 8-viikkoisen valmennuksen toteuttaminen ja harjoituksien ohjaaminen. Eniten olen oppinut tekemällä eli ohjaamalla harjoituksia. – Arttu Puhakka, ratkaisukeskeinen valmentaja ja tietoisuustaito-ohjaaja
 • Kiitos Leena ja Mari tuesta ja kannustuksesta sekä innostavasta opetuksesta – Simo Mäki
 • Ohjaajien lempeys ja aitous loi tilaa kasvaa. Todella monipuolinen ja rikas kokonaisuus. Vahvuudet ja myötätunto tärkeitä asioita tässä kokonaisuudessa. Täydellinen kokonaisuus.
 • Kun katson oppimispäiväkirjaani, näen teksteissäni innostusta ja oivalluksen riemua. Koen, että olen saanut viedä paljon asioita teoriasta käytäntöön.
 • Koen, että kasvoin ohjaajuuteen pikku hiljaa koulutuksen, kirjallisuuden, oman harjoittelun ja pohdintojen ja ennen kaikkea harjoitteluryhmän ohjaamisen kautta.
 • Ohjaajakoulutus (ja sitä edeltäneet mindfulness-opit) ovat tuoneet elämääni taitoja, joiden avulla tiedostan paremmin omat tunteeni, ajatukseni ja kehoni reaktiot. Koen pystyväni katsomaan asioita laajemmasta perspektiivistä. Pystyn huomaamaan ajatusjuniani ja pohtimaan, minkä junan kyytiin lähden ja minkä en. Olen myös oppinut lempeyttä ja itseni rakastamista. Tämä oma kehittymiseni vaikuttaa myös siihen, miten ohjaan ryhmiä ja mitä pystyn tarjoamaan osallistujille.
 • Mindfulness-ohjaajuus merkitsee minulle mahdollisuutta jakaa löytämääni hyvää toisille. Nautin nähdessäni “lamppujen” syttyvän. Mindfulness-ohjaajan koulutus antaa varmuutta tähän työhön.

Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, on ilmoittautumisesi sitova. Koulutuksen voi perua 4.10. 2024 saakka ilman kuluja. Jos osallistuja keskeyttää koulutuksen 4.10.24 jälkeen, maksetaan koulutus kokonaisuudessaan. Poikkeuksena lääkärintodistuksella osoitettu sairastuminen.

Muutokset mahdollisia

Hae nyt koulutukseen :

  Vastaamme muutaman päivän sisällä.

  Kuuntele harjoituksiamme myötätunnolla -kanavalla tai selfcompassion/äänitteet.

  Kuuntele Nyytin podcastia, jossa Mari vieraili  puhumassa itsemyötätunnosta.