Saat eväitä ja myötätunnon keinoja omaan hyvinvointiin sekä asiakastyöhösi.

Pysähdymme  ja syvennymme itsemyötätunnon merkitykseen ja keinoihin – siihen kuinka kasvattaa sisäistä vahvuutta ja rohkeutta ”ystävystymällä” paremmin itsensä ja kokemustensa kanssa. Myötätuntoinen tapa kohdata itsensä ja muut on tarpeen etenkin hankalissa tilanteissa. Se edellyttää tietoista valintaa sekä taidon vahvistamista ja vaalimista omaan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Itsemyötätuntotaitojen kasvattaminen lähtee kokemuksellisesti itsestä käsin.

Myötätuntotaidot vahvistavat  kykyämme kohdata vaikeuksia, rakentavat resilienssiä ja selviytymistä. Itsemyötätunto vähentää tutkitusti stressin kokemusta sekä suojaa uupumukselta ammattiauttajan ja huolenpitäjän roolissa. Se on yhteydessä koettuun hyvinvointiin ja elämään tyytyväisyyteen ja välittyy myönteisesti asiakastyöhön ja vuorovaikutukseen.

Itseäsi lämmöllä kannatellen saat paremmin aikaan niitä asioita, joille tarvitset energiaa elämäsi eri alueilla ja jaksat paremmin vastata myös toisten tarpeisiin.

Itsemyötätunto on tutkimukseen pohjautuva suhtautumistapa ja työmuoto. Valmennuksessa hyödynnetään  Kristin Neffin ja Christopher Germerin luomaa itsemyötätunnon ohjelmaa (Center for Mindful Self-Compassion), ratkaisukeskeistä lähestymistapaa sekä moninaisia kokemuksiamme asiakastyöstä.

Sain omaan työhöni paljon hyvää, ja samoin omaan olooni.

Mitä saat?

  • Itsemyötätunto kannattelee ja kannustaa – tutkittua tietoa ja käytännön työvälineitä
  • Monipuolisia keinoja ja harjoituksia itsellesi ja asiakastyöhön
  • Itsekriittisyyden ymmärtäminen ja motivoitumista myötätuntoisen mielen avulla
  • Tunteiden viisasta säätelyä – keinoja mm. kuormittavien työtilanteiden synnyttämiin tunteisiin
  • Itsesi arvostaminen ja omien voimavarojen vahvistaminen
  • Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen työyhteisössä

Muutokset mahdollisia.

Valmennuspäivät 27.4. ja 17.5.22. rakentuvat monipuolisesta  harjoittelusta ja työskentelystä, yhteisestä jakamisesta ja tiedollisista osuuksista. Toteutus lähitapaamisina Helsingissä Annankadulla (Zoom-etäyhteydellä koronatilanteen sitä edellyttäessä). Valmennuspäivien välille saat harjoitusvinkkejä ja tukea. Niiden avulla taidot juurtuvat tavaksi toimia.

Aika ja toteutustapa:

Hinta: 340 euroa + alv 24% (81,60 €). Laskutus yhdessä erässä ennen ensimmäistä työpaja-päivää.

Valmentajat:

Leena Rasanen VTM sosiaalipsykologi, mindfulness-ohjaaja ja kouluttaja,  Mindful Self-Compassion (MSC) -opettaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, leena.rasanen@taitoba.fi

Mari Juote FM, valmentaja sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja, mindfulness-ohjaaja ja kouluttaja, sertifioitu Mindful Self-Compassion ohjaaja, mari.juote@taitoba.fi

Olemme perehtyneet mindfulness- ja myötätuntotaitoihin monipuolisesti ja valmentaneet satoja ihmisiä näihin taitoihin useiden vuosien aja. Hyödynnämme taitoja jatkuvasti erilaisissa asiakastilanteissa niin yksilöiden kuin ryhmien kanssa. Oma harjoittelu on kaiken pohjana – harjoitukset ja taidot ovat myös oman hyvinvointimme tuke ja apuna arjessamme.

Olemme kouluttautuneet Center for Mindful Self-Compassion -keskuksen MSC Teacher Training -koulutuksessa 2015 https://centerformsc.org. Mari on myös sertifioitu Mindful Self-Compassion -opettaja, mentorina Christine Brähler. 

Kuuntele lyhyt Marin puhe itsemyötätunnosta.

Katso myös

Lisätietoja mari.juote@taitoba.fi tai leena.rasanen@taitoba.fi

Ilmoittaudu 24.4.22 mennessä

Lämpimästi tervetuloa työpajaan!