Toteutus esimerkiksi 2 x 0,5 pv tai 2 päivän kokonaisuus

Tutkimukset antavat lupaavia tuloksia siitä, että itsemyötätunnon taidot rakentavat hyvinvointia.  Itseen kohdistuva myötätunto on yhteydessä koettuun hyvinvointiin ja elämään tyytyväisyyteen. Se vähentää mm. stressin kokemusta sekä suojaa uupumukselta ammattiauttajan ja huolenpitäjän roolissa.  Tavoitteena on rakentaa omia ja yhteisiä voimavaroja.

Valmennus rakentuu teema-alustuksista, harjoituksista sekä yhteisestä jakamisesta. Valmennus  tukee sekä tietoisen läsnäolon että itsemyötätunnon soveltamista  ihmissuhdetyössä.

Mahdollisia sisältöjä:

  • mitä itsemyötätunto on  – tasapainoa itsestä ja toisista huolehtimiseen
  • myötätunto voimavarana työssä ja arjessa
  • itsekriittisyys ja motivaation vahvistaminen myötätunnon avulla
  • tunteiden säätelytaidot
  • keinoja käsitellä helpommin hankalia tunteita, mm. kuormittavia työtilanteita
  • itsemyötätunnon ja myötäilon heijastuminen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön
  • itsearvostus ja omien voimavarojen vahvistaminen päivittäisessä elämässä
  • arvot ohjaamassa arjen valintoja
  • myötätuntotaitojen hyödyntäminen ja harjoituksia itselle ja asiakastyöhön

Kysy lisää: Mari Juote tai Leena Rasanen

Tampereen kesäyliopistossa käynnissä koulutuksemme ajalla 14.2.- 25.4.2019 Itsemyötätunnon taitoja ihmissuhdetyössä toimiville.

 

Tutustu 

Pieni myötätunto-opas Opas on tehty Ikäinstituutin VIVA! Voimaantumista vahvistava ohjaus -hankkeessa (STM/ THL terveyden edistämisen määräraha v. 2016-2017). Oppaaseen sisältyy kymmenen äänitettä.  Sähköinen versio on ladattavissa maksutta!

Mari Juote ja Leena Rasanen: Itseen kohdistuva myötätunto -leppeän suhteen hakemista itseen, Ratkes-lehti 4/2015