Sisällöt pohjautuvat Center for Mindful Self-Compassion -keskuksen Mindful Self-Compassion -ohjelmaan ja niitä sovelletaan työyhteisön tilanteen mukaan esimerkiksi muutoksen tueksi.  Kokonaisuus rakentuu viikko viikolta etenevänä prosessina. Toteutus esimerkiksi 6 viikon prosessina, viikottaiset tapaamiset 1,5  t – 2 t.

Itseen kohdistuva myötätunto (mindful self-compassion)  on tutkimuspohjainen lähestymistapa hyvinvointiin sekä tunnetaitojen ja ihmissuhteiden vahvistamiseen. Myötätuntotaidot lisäävät mm. resilienssiä eli taitoa toimia ja palautua haastavissa tilanteissa. Valmennuksessa huomiota suunnataan siihen, kuinka löytää omia tapoja vahvistaa tasapainoa ja henkistä hyvinvointia työssä, arvostaa ja käyttää omia vahvuuksia ja kasvattaa sisäistä motivaatiota työssä.

Valmennus antaa välineitä itsestä huolen pitämiseen mm.  kuormittavissa vuorovaikutus- ja muutostilanteissa. Samalla vahvistuu aito yhteys toisiin, myönteinen yhteistyö ja välittävä asiakkaiden kohtaaminen. Valmennus rakentuu tietoisen läsnäolon ja itsemyötätuntotaitojen harjoituksista, jakamisesta ja tarjoaa tutkittua tietoa teemasta.

Ota yhteyttä: Mari Juote tai Leena Rasanen