Kasvata valmiuksiasi tukea hyvinvointia mindfulnessin ja myötätunnon keinoin.

Onko haaveesi auttaa muita (ja itseäsi) voimaan paremmin? Tai ehkä sinua kutsuu mahdollisuus ohjata mindfulness- ja myötätuntotaitoja erilaisille ryhmille sekä luoda uutta suuntaa omalle työllesi.

TaitoBan myötätuntopainotteinen mindfulness-ohjaajakoulutus antaa tukevan pohjan toimia mindfulness-ohjaajana sekä erinomaiset valmiudet soveltaa mindfulnessia ja itsemyötätunnon elementtejä erilaisten ryhmien ja yksilöiden kanssa.  Pidetty koulutus tukee osallistujan yksilöllistä kasvua ohjaajuuteen, antaa välineitä ohjaajan työhön ja syventää mindfulness- ja itsemyötätunnon tietopohjaa.

Kiireisen arjen keskellä ehkä merkittävintä mitä voit itsellesi antaa, on oman harjoittelusi syventäminen ja lempeän yhteyden vahvistaminen itseen. Silloin kuulet myös omia tarpeitasi. Läsnäolosta käsin syntyy myös omannäköinen ohjaus ja luottamus omaan tapaan toimia ohjaajana.

Valtavan paljon kiitoksia voimaannuttavasta koulutuksesta, lämmöstä ja asiantuntijuudesta millä olette prosessia ohjanneet. Itsemyötätunto on teistä ”valunut” kokemuksellisesti omaan mieleen. On ollut turvallista kasvaa ohjaamiseen kannsanne.”

Koulutus vahvistaa ja syventää taitoasi toimia ohjaajana  

Ohjaajaksi kasvu on prosessi, jossa löydät omaa ääntäsi ja tapaasi toimia ohjaana. Läsnäolo- ja myötätuntotaitojen harjoittaminen ja omakohtainen kokemus mindfulness-valmennuksen prosessista on ohjaamisen perusta. Koulutuksen aikana pääset harjoittelemaan ohjaamisen taitoja monipuolisesti turvallisessa ympäristössä ja saat tueksi työnohjausta. Tiedollinen syventyminen koulutuksen teemoihin vahvistaa osaamistasi.

Myötätuntopainotteisen ohjaajakoulutuksen myötä saat valmiuksia soveltaa mindfulnessia ja itsemyötätunnon taitoja omassa työssäsi tuloksekkaasti ja taitoja ohjata mindfulness-kursseja monenlaisissa konteksteissa. Tueksi saa kouluttajatahon materiaaleja.

Oppimistasi syventää monipuolinen työskentely ja yhdessä oppiminen 

Myötätuntopainotteisen mindfulness-ohjaajakoulutuksen prosessi rakentuu 11 lähipäivästä.

Lähipäivissä olemme sekä tiedon että kokemusten äärellä.Kurssimme pohjautuvat MBSR-ohjelmaan (Mindful-Based Stress Reduction) ja hyödyntävät tutkittuja menetelmiä.  Myötätuntopainotteisen ohjaajakoulutuksemme erityisenä piirteenä on läsnäoloon pohjautuvan itsemyötätunnon taidot (Mindful Self-Compassion). Lisäksi hyödynnämme ratkaisukeskeistä näkökulmaa sekä positiivisen psykologian tieteellistä tutkimusta ja sovelluksia hyvän elämän rakentamiseksi. Nämä näkökulmat rikastavat sisältöteemoja ja ohjaajan tieto-taitoa.

Ratkaisukeskeisyys on myönteinen lähestymistapa, joka luo arvostavaa vuorovaikutusta ja ei-tietämisen -tilassa olemista. Huomio suuntautuu ihmisen ja tilanteen ainutlaatuisuuteen, voimavaroihin ja vahvuuksiin. Tämä tukee hyvin mindfulness-asennetta. Mindfulness–asenteen vahvistuessa myönteiset tunteet ja luovempi ajattelu saavat lisää tilaa. Elämän mielekkyys ja energisyys kasvavat.

“Ohjaajakoulutus (ja sitä edeltäneet mindfulness-opit) ovat tuoneet elämääni taitoja, joiden avulla tiedostan paremmin omat tunteeni, ajatukseni ja kehoni reaktiot. Koen pystyväni katsomaan asioita laajemmasta perspektiivistä. Pystyn huomaamaan ajatusjuniani ja pohtimaan, minkä junan kyytiin lähden ja minkä en. Olen myös oppinut lempeyttä ja itseni rakastamista. Tämä oma kehittymiseni vaikuttaa myös siihen, miten ohjaan ryhmiä ja mitä pystyn tarjoamaan osallistujille.”

Koulutusprosessin elementit:

 • ennakkotehtävä ja välitehtävät
 • lähipäivät, joissa mukana hiljaisuuden retriitti (pe-la)
 • oman mindfulness- ja itsemyötätunnon harjoittelun syventämistä ja vahvistamista
 • henkilökohtainen kehittymissuunnitelma sekä ohjauksellinen keskustelu omista tavoitteista ja vahvuuksista
 • ohjaajuuteen kasvua, ohjausharjoittelua omien mindfulness-ryhmien kanssa ja tähän työnohjausta
 • kaksi kirjareflektiota
 • ohjaamisen harjoittelua koulutuspäivissä: mindfulness-harjoitukset ja itsemyötätuntoa vahvistavia harjoituksia, tieto-osuuksien valmistelua ja esittämistä
 • vertaisryhmän kanssa tapaamiset
 • oppimispäiväkirja
 • lopputyö: reflektio omasta kasvusta ohjaajaksi ja mindfulness-ryhmän ohjaamisesta

Lähijaksojen ajankohdat:

 • 28.-29.1.2022
 • 18.2
 • 26.3
 • 22.-23.4 (retriittti, alustava tieto)
 • 21.5
 • 26.8
 • 24.9
 • 28.-29.10

Sisältöteemoja:

 • Mindfulness-ryhmien ohjaaminen ja ohjauksen periaatteet. Ohjaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä.
 • Oma kasvu ohjaajaksi – “oman äänen löytäminen” ohjaajana
 • Mindfulness, kehollisuus ja liike
 • Myötätuntotaidot ja itseen kohdistuva myötätunto
 • Mindfulness ja tunnetaitojen syvennystä
 • Ohjauksen näkökulma ja mindfulnessin keinot eri teemoissa: stressi ja työuupumus, masennus, traumat, kivut
 • Eri kohderyhmät ja elämänvaiheet: mindfulness ja lapset, nuoret, vanhemmuus, työikäiset, iäkkäät (painotuksista sovitaan mielenkiinnon pohjalta)
 • Sovellukset työelämään
 • Oman harjoittelun ja hiljaisuuden merkitys, retriitti
 • Vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Lopputöiden opit ja askeleet eteenpäin

Muutokset mahdollisia.

Sopiiko koulutus minulle?

Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille ja myös muulta pohjalta tuleville. Tärkeää ja hyödyllistä on kokemus asiakas-/ ihmissuhdetyöstä ja/tai ryhmien kanssa toimimisesta.  Omaa tietoisen läsnäolon harjoittelua ja siinä harjaantumista tulee olla mielellään vähintään vuosi. Jos mietit sopisiko koulutus sinulle, ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

Prosessia luotsaavat kokeneet ja osaavat kouluttajat

Leena Rasanen Sosiaalipsykologi, mindfulness- ja Mindful Self-Compassion -opettaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, valmentaja, työnohjaaja

Mari Juote FM, mindfulness- ja Mindful-Self-Compassion -opettaja (sertifioitu), valmentaja ja työnohjaaja

Tiimissämme on mahtava määrä osaamista ja kokemusta mindfulnessin ja itsemyötätuntotaitojen sitoutuneesta harjoittamisesta omassa elämässä, ohjaamisesta ja kouluttamisesta erilaisissa konteksteissa sekä ammattilaisten valmentamisesta ohjaustyöhön.  Olemme itse kouluttautuneet ja kouluttaudumme jatkuvasti mindfulnessin ja itsemyötätunnon teemoissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Olemme toteuttaneet lukuisia avoimia koulutuksia sekä lyhyitä ja pitkiä räätälöityjä oppimisprosesseja yrityksiin ja työyhteisöille. Mindfulness ja läsnäoloon pohjautuvat itsemyötätunnon taidot ovat myös osana työnohjauksia ja muita valmennuksiamme.

Leena ja Mari vastaavat ohjaajakoulutuksen prosessista ja kokonaisuudesta. Molemmilla on myös aikuiskoulutuksen pedagoginen pätevyys. Muina kouluttajina ovat Aleksi Litovaara ja sosiaalipsykologi, psykoterapeutti ja positiivisen psykologian asiantuntija Krisse Lipponen sekä mahdollisesti muita vierailevia asiantuntijoita.

Hinta: yksityishenkilöille 2880 e (sis. alv 24 %) ja yrityksille 2880 e + alv 24%. Maksu neljässä erässä tai kuukausittain. Ensimmäinen erä maksetaan ennen koulutuksen aloitusta. Retriitin majoitus- ja ruokailukulut eivät sisälly hintaan.

Hae koulutukseen 3.1.2022 mennessä sivun lopussa olevalla lomakkeella. 

Paikka: TaitoBa, Annankatu 29 A 12, 00100 Helsinki. Retriitin paikka ilmoitetaan koulutuksessa. Tilanteen niin vaatiessa, koulutuspäivät toteutetaan etäyhteydellä zoomissa.

TiedustelutLeena Rasanen tai Mari Juote   > Lue lisää Leenasta ja Marista

Lue, mitä valmistuneet ohjaajat kertovat:

 • Valtavan paljon kiitoksia voimaannuttavasta koulutuksesta, lämmöstä ja asiantuntijuudesta millä olette ohjanneet. Itsemyötätunto on teistä ”valunut” kokemuksellisesti omaan mieleen. On ollut turvallista kasvaa ohjaamiseen kannsanne. – Tiina Haapasalo.
 • Ohjaajakurssi tarjosi erinomaiset eväät omaa ohjaajuutta varten: monipuoliset tiedolliset ja taidolliset kyvyt sekä mahtavan vertaisverkoston. Koulutus sopii henkilölle, joka haluaa syventää omaa mf-osaamistaan ja saada taidot myös jakaa osaamista eteenpäin. – Kati Heikinheimo
 • Suosittelen lämpimästi TaitoBa Housen mf-ohjaajakoulutukseen osallistumista kaikille ja erityisesti niille, jotka kokevat myötätuntoisen lähestymistavan omakseen. – Pauliina Savolainen
 • Suosittelen kaikille esimiehille ja johtajille, jotka haluavat johtaa ihmisiä ja muutoksia paremmin.– Marjut Joensuu
 • Koulutus oli erittäin onnistunut, kompakti kokonaisuus. Antia voi soveltaa monella tavalla. – Elli Sairanen
 • Mf-ohjaajana kehittyminen on ollut prosessi, jota on jouduttanut perehtyminen kirjallisuuteen, valmennusmateriaalin tekeminen, ohjattujen harjoituksien kuunteleminen ja aukikirjoittaminen, 8-viikkoisen valmennuksen toteuttaminen ja harjoituksien ohjaaminen. Eniten olen oppinut tekemällä eli ohjaamalla harjoituksia. – Arttu Puhakka, ratkaisukeskeinen valmentaja ja tietoisuustaito-ohjaaja
 • Kun katson tämän vuoden oppimispäiväkirjaani, näen teksteissäni innostusta ja oivalluksen riemua. Koen, että olen saanut viedä paljon asioita teoriasta käytäntöön.
 • Koen, että kasvoin ohjaajuuteen pikku hiljaa koulutuksen, kirjallisuuden, oman harjoittelun ja pohdintojen ja ennen kaikkea harjoitteluryhmän ohjaamisen kautta.
 • Ohjaajakoulutus (ja sitä edeltäneet mindfulness-opit) ovat tuoneet elämääni taitoja, joiden avulla tiedostan paremmin omat tunteeni, ajatukseni ja kehoni reaktiot. Koen pystyväni katsomaan asioita laajemmasta perspektiivistä. Pystyn huomaamaan ajatusjuniani ja pohtimaan, minkä junan kyytiin lähden ja minkä en. Olen myös oppinut lempeyttä ja itseni rakastamista. Tämä oma kehittymiseni vaikuttaa myös siihen, miten ohjaan ryhmiä ja mitä pystyn tarjoamaan osallistujille.
 • Mindfulness-ohjaajuus merkitsee minulle mahdollisuutta jakaa löytämääni hyvää toisille. Nautin nähdessäni “lamppujen” syttyvän. Mindfulness-ohjaajan koulutus antaa varmuutta tähän työhön.

 

Hae nyt koulutukseen  – vastaamme muutaman päivän sisällä.

  Kuuntele harjoituksiamme myötätunnolla -kanavalla tai selfcompassion/äänitteet.