4.5. – 15.6.2022 (5 koulutuspäivää) 

Mindful Self-Compassion-ohjelma on tutkija-psykologien Kristin Neffin ja Christopher Germerin työryhmineen kehittämä itsemyötätuntotaitojen peruskurssi (Center for Mindful Self-Compassion). Toteutus on sovitettu viiden päivän kokonaisuudeksi. Koulutuspäivät ovat 4.5., 18.5., 31.5., 7.6. ja 15.6.2022

Koulutus antaa hienon mahdollisuuden kasvattaa taitoja omassa elämässä sekä ammattiauttajan, kasvattajan tai huolenpitäjän roolissa.

Koulutus toteutaan etäänä Zoom-sovelluksella.

Lue lisää ja ilmoittaudu Tampereen kesäyliopiston sivuilla.

Itsemyötätunto vähentää tutkitusti stressin kokemusta ja on yhteydessä koettuun hyvinvointiin, elämään tyytyväisyyteen ja aikaansaamiseen. Myötätuntoinen suhtautuminen itseen välittyy myönteisesti myös muille ihmisille jaettuna ymmärryksenä.

Tavoite

Ohjelmassa syvennytään kokemuksellisesti, konkreettisin ja monipuolisin harjoituksin myötätuntoteemaan. Ihmissuhdetyön ammattilaiselle koulutus antaa ymmärrystä, miten itsemyötätunto muuntuu tiedon ja ajattelun tasolta eläväksi osaksi vuorovaikutusta, ohjausta ja omaa arkea. Päivissä pysähdytään myös siihen, miten tietoa ja harjoituksia voi soveltaa omassa (asiakas)työssä.

Kenelle koulutus soveltuu?

Teema sopii hyvin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opetus-, kasvatus- ja ohjaustyötä tekeville sekä kaikille, jotka haluavat syventyä myötätuntoteemaan ja löytää siitä näkökulmia hyvinvoinnin vahvistamiseen niin itsen kuin muiden hyväksi.  Itseen kohdistuva myötätunto vahvistaa mindfulness-taitoja, mutta aiempi mindfulness-osaaminen ei ole välttämätöntä.

Lue lisää ja ilmoittaudu Tampereen kesäyliopiston sivuilla 19.4.2022 mennessä.