• Myötätunto, itsemyötätunto ja tunnetaitojen vahvistaminen luovat hyvinvoivaa työyhteisöä ja ovat tukena esimiestyössä. Miten sitä kohti?
  • Myötätuntoisen kulttuurin merkitys heijastuu esimerkiksi organisaation muutoskykyyn ja rohkeuteen kokeilla uutta. Tällainen työkulttuuri on myös yhteydessä sitoutumiseen,  yhteistyön ja palvelun laatuun. Miten vahvistaa tällaista toimintatapaa?
  • Tietoisuus-  ja myötätuntotaidot kehittävät tunneälyä, joka on ihmisläheisen ja autenttisen johtamisen edellytys. Tietoisuuden kasvattaminen omista tunteista, niiden säätelystä ja ilmaisusta auttaa rakentamaan sekä jämäkkyyttä että empaattisuutta vuorovaikutussuhteisiin.

Ota yhteyttä: Mari Juote tai Leena Rasanen

Lue blogimme UusiKaiku-verkkolehdessä.