Itsemyötätunnon taitoja ihmissuhdetyön ammattilaisille Tampereella 14.2.-25.4.2019

Tämä koulutus on uutta tarjontaa Tampereen kesäyliopistossa!

Itsemyötätunto vähentää tutkitusti stressin kokemusta ja suojaa uupumukselta ammattiauttajan, kasvattajan ja huolenpitäjän roolissa. Se on yhteydessä koettuun hyvinvointiin, elämään tyytyväisyyteen ja aikaansaamiseen. Myötätuntoinen suhtautuminen itseen välittyy myönteisesti myös muille ihmisille jaettuna ymmärryksenä.

Tavoite

Koulutus auttaa omaksumaan sekä tietoisen läsnäolon että itsemyötätunnon taitoja ja soveltamaan niitä ihmissuhdetyössä niin ammattilaisen itsensä kuin asiakkaitten hyväksi. Itsemyötätunnon taidot vaikuttavat omaan vuorovaikutuksen tapaan ja tarjoavat ohjauksellisia välineitä, joita voi soveltaa asiakastyössä.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opetus-, kasvatus- ja ohjaustyötä tekevät sekä muut ihmissuhdetyötä tekevät.

Toteutus ja keskeinen sisältö

Koulutus koostuu kolmesta lähipäivästä, jotka toteutetaan Tampereella klo 9-16. Päivissä perehdytään teemaan sekä konkreettisten harjoitusten avulla että tutustuen taustalla olevaan tietoon. Koulutuspäivien välillä on harjoitusten tekemistä ja käytäntöön soveltamista omassa työssä ja arjessa sekä syventävään materiaaliin tutustumista.

1. päivä to 14.2.2019

  • Miksi itsemyötätunnolla on merkitystä?
  • Itsemyötätunto voimavarana ja tuomassa tasapainoa itsestä ja toisista huolehtimiseen
  • Itsekriittisyyden ymmärtäminen ja motivaation vahvistaminen myötätuntoisen suhtautumisen avulla

2. päivä pe 22.3.2019

  • Tunteiden säätelytaidot sekä rakentavat ajattelu- ja toimintatavat
  • Strategioita hankalien tunteiden ja stressaavien tilanteiden kohtaamiseen
  • Myötätunto ja empatia
  • Itsemyötätunnon ja myötäilon heijastuminen vuorovaikutukseen ja työyhteisöön ja yhteistyöhön

3. päivä to 25.4.2019

  • Itsearvostus ja omien voimavarojen vahvistaminen päivittäisessä elämässä
  • Omat ydinarvot ja jämäkkyys ohjaamaan valintoja
  • Myötätuntotaitojen hyödyntäminen ja omien keinojen vahvistaminen

Ilmoittaudu tähän koulutukseen Tampereen kesäyliopiston sivujen kautta!

 

Tiedustelut:  leena.rasanen@taitoba.fi 

Tutustu

2018-10-14T22:13:48+00:00