Kahden päivän valmennus antaa eväitä itsemyötätunnon taitojen soveltamiseen oman hyvinvoinnin tueksi sekä ihmissuhdetyössä.

Pysähdymme  itsemyötätunnon merkitykseen ja keinoihin – siihen kuinka kasvattaa sisäistä vahvuutta ja rohkeutta ”ystävystymällä” paremmin itsensä ja kokemustensa kanssa. Myötätuntoinen tapa kohdata itsensä ja muut on tarpeen etenkin hankalissa tilanteissa. Se edellyttää tietoista valintaa sekä taidon vahvistamista ja vaalimista omaan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Tietoiseen läsnäoloon pohjautuva itsemyötätunto on tutkimukseen pohjautuva suhtautumistapa ja työmuoto. Myötätuntotaidot vahvistavat  kykyämme kohdata vaikeuksia, rakentavat resilienssiä ja selviytymistä. Itsemyötätunto vähentäää tutkitusti stressin kokemusta sekä suojaa uupumukselta ammattiauttajan ja huolenpitäjän roolissa. Se on yhteydessä koettuun hyvinvointiin ja elämään tyytyväisyyteen ja välittyy myönteisesti asiakastyöhön ja vuorovaikutukseen.

Valmennuksessa hyödynnetään  Kristin Neffin ja Christopher Germerin luomaa itsemyötätunnon ohjelmaa (Center for Mindful Self-Compassion),  ratkaisukeskeistä lähestymistapaa sekä valmentajien kokemuksia erilaisista asiakastilanteista.

Sisältö:

  • Mitä itsemyötätunto on ja miten se voi tukea hyvinvointia – tutkittua tietoa ja käytännön työvälineitä
  • Itsekriittisyyden ymmärtäminen ja motivaation vahvistaminen myötätunnon avulla
  • Tunteiden säätely sekä keinoja käsitellä ja ymmärtää mm. kuormittavien työtilanteiden synnyttämiä tunteita
  • Itsearvostus ja omien voimavarojen vahvistaminen päivittäisessä elämässä
  • Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen työyhteisössä
  • Keinoja ja harjoituksia itselle ja asiakastyöhön

Itsemyötätuntotaitojen kasvattaminen lähtee kokemuksellisesti itsestä käsin. Valmennuspäivät rakentuvat monipuolisesta omakohtaisesta harjoittelusta ja työskentelystä, yhteisestä jakamisesta ja tiedollisista osuuksista.

Aika ja paikka: Lähipäivät pidetään klo 9-16 klo 9-16 TaitoBan tiloissa Helsingin Kampissa, osoite Annankatu 29 A 12 (4. krs). Jos haluat osallistua mieluummin etänä, mukana voi olla Zoom-yhteydellä.

Kouluttajat:

Leena Rasanen VTM sosiaalipsykologi, mindfulness- ja Mindful Self-Compassion (MSC) -ohjaaja, työnohjaaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja valmentaja, TaitoBa House, leena.rasanen@taitoba.fi

Mari Juote FM, valmentaja sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja, mindfulness-ohjaaja ja sertifioitu Mindful Self-Compassion ohjaaja, TaitoBa House, mari.juote@taitoba.fi

Olemme perehtyneet mindfulness- ja myötätuntotaitoihin monipuolisesti, valmentaneet ihmisiä näihin taitoihin useiden vuosien ajan sekä hyödyntäneet taitoja erilaisissa asiakastilanteissa sekä yksilöiden että ryhmien kanssa. Harjoitukset ja taidot ovat apuna myös omassa arjessamme. Olemme kouluttautuneet Center for Mindful Self-Compassion -keskuksen MSC Teacher Training -koulutuksessa 2015  http://centerformsc.org.  Mari on myös sertifioitu Mindful Self-Compassion -opettaja. TaitoBa House on toteuttanut myös 8-viikon MSC-ohjelmaa syksystä 2015. 

Hinta: 270 euroa + alv. 24% (64,80 e).

Katso myös

Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä Taitoba.fi -sivuilla

Lisätietoja mari.juote@taitoba.fi tai leena.rasanen@taitoba.fi

Lämpimästi tervetuloa koulutukseen!